Nederland stapt over op duurzame energie. Hierover zijn op nationaal en internationaal niveau afspraken gemaakt. Zo’n overstap kost echter tijd. De energie die nu al wordt opgewekt door zon en wind is weliswaar duurzaam, maar nog onvoldoende om aan de vraag te voldoen en een regelmatige levering te garanderen. Daarom blijft aardgas de komende decennia belangrijk.


Bij verbranding van aardgas komt 30% minder CO2 vrij dan bij olie en zelfs 60% minder dan bij kolen. Daarnaast kan de toevoer van aardgas snel worden afgestemd op de pieken en dalen in de beschikbaarheid van duurzame energie. Als deze energiebronnen worden gecombineerd, dan is er geen tekort. Dit maakt aardgas zo belangrijk in de overgang naar duurzame energie.

Van het aardgas dat Nederland importeert, komt 51% uit Noorwegen. De voorraden zijn groot genoeg om op de lange termijn aan onze vraag te voldoen. Statoil kan dus langdurig Noors gas leveren aan Nederland, terwijl de overgang naar duurzame energie onverminderd doorgaat. Daar kun je op vertrouwen.

andere onderwerpen

ZEKERHEID VAN LEVERING

OVER ONS

Contact